Kestävää tulevaisuutta metsästämässä

Joulukuussa 2020 päättyi Omnia Espoon työväenopiston ja Esbo Arbiksen yhteinen hanke ”Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopiston toimintaa”. Kipinä hankerahoituksen hakemiseen syntyi tarpeesta konkretisoida kestävän kehityksen toimintatapoja työyhteisössä sekä sitouttaa tuntiopettajia kestävään toimintaan. Rahoitusta haettiin opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksista. Rahoitus saatiin ja hanke käynnistettiin keväällä 2019 ja sen tavoitteena oli perehdyttää opistojen henkilökuntaa ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen.

Hankkeen suurena rikkautena oli opistojen henkilökunnalle järjestetyt yhteiset koulutukset sekä työpajat. Tulevaisuuskoulu vei meidät innovaatioretkelle taidelähtöisillä menetelmillä, rakensimme positiivisia tulevaisuuskuvia ja uskoa ratkaisuihin vakavien näkymien tilalle. Arto O. Salosen väkevä luento ekososiaalisesta sivistyksestä pysäytti. Ekososiaalisen sivistyksen näkymisestä toiminnassa tuotettiin yhdessä tuntiopettajien kanssa selkeyttävä perehdytysmateriaali, jossa tuodaan ekososiaalisen sivistyksen periaatteet konkreettiselle tasolle ainealueittain.

Kestävyys taidot

Ilmastonmuutos ja kestävä tulevaisuus ovat päivittäin esillä mediassa ja mukana ihmisten mielissä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän tulevaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan osaamista, kaikilla elämänaloilla.

Hankkeen avulla henkilökunta on saanut uusia näkökulmia sekä työkaluja kestävän kehityksen osaamiseensa. Kestävän tulevaisuuden ja elämäntavan rakentamiseen tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa kykyä tarkastella ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia samanaikaisesti. Ekososiaalisen sivistyksen koulutuksissa tutustuttiin systeemiseen ajatteluun, joka on työkalu monimutkaisten asioiden ymmärtämiseen. Systeemistä ajattelu voi käyttää apuvälineenä, kun yritetään ymmärtää ja selittää monimutkaisia järjestelmiä ja ilmiöitä sekä niiden yhteisvaikutusta.

Kestävän kehityksen pedagogiikka

Opetushenkilöstön näkökulmasta kysymys on oman osaamisen lisäksi siitä, kuinka kestävä kehitys näkyy opetuksessa? Miten kestävän tulevaisuuden taitoja viedään eteenpäin?
Kestävän kehityksen pedagogiikan tavoitteena on edistää kestävän kehityksen sisältöjen ja tavoitteiden muuttumista opetussisällöiksi sekä konkreettiseksi osaksi opetustoimintaa. Ekososiaalisen sivistyksen näkökulmasta kestävän kehityksen pedagogiikassa tärkeää on ekososiaalisen sivistyksen arvojen (vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys) sekä systeemisen ajattelun osaamisen edistäminen.

Hankkeesta tuli kahden vuoden matka opistoyhteisöjen kestävän tulevaisuuden ymmärtämiseen sekä näkökulmien laajentamiseen. Kansalaisopistojen toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä. Laissa yhtenä koulutuksen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen toteutumista. Tämän vuoksi voidaankin sanoa, että kestävän kehityksen osaaminen on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista – taidoista, jotka turvaavat elämämme edellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Jatketaan siis kehittämisen ja toteuttamisen tiellä!

Teksti:
Saana Karlsson, suunnittelijaopettaja, koti ja puutarha
Taija Rahikkala, suunnittelijaopettaja, kuvataiteet

Kuvat:
Taija Rahikkala

Print Friendly, PDF & Email