Ekososiaalisen sivistyksen arvot maahanmuuttajanuorten koulutuksessa

Maahanmuuttajanuorten koulutuksessa (MANU) Omniassa opiskellaan suomea suomeksi 24 tuntia viikossa. Opetusryhmään kuuluu kaksi suomen kielen opettajaa, sosiaalityöntekijä ja opinto-ohjaaja. Opiskelijat jaetaan kahteen eri ryhmään taitotason perusteella, mutta ryhmät työskentelevät usein myös yhdessä. Koulutuksessa opiskellaan suomen kielen lisäksi yhteiskuntatietoa. Opiskelijat saavat yhdeksän kuukauden aikana paljon tukea arjen hyvinvointiin.

opiskelijoita luokassa

Suomen kielen oppiminen MANUssa on prosessi, jossa tutustuminen, toimijuus ja kielenopiskelu kietoutuvat toisiinsa. Opiskelijoilla ei ole alussa yhteistä kieltä, joten jo ensi päivien kohtaaminen vaatii itsensä ja toisen hyväksymistä sekä tietoisuutta yhteisestä päämäärästä. Opettajat ja opiskelijat oppivat tuntemaan toisensa aina vain syvällisemmin kielitaidon kehittymisen ja yhteisen tekemisen myötä.

Opiskelijat pääsevät ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan hiljalleen, omassa tahdissaan. Opettamisen sijaan pitäisikin puhua rinnalla kulkemisesta. Valmistaudumme yhdessä kaupassa ja kirjastossa asioimiseen. Ihmettelemme suomen kielen ja kulttuurin erikoisuuksia, kuten hiljaisuutta ja kuuliaisuutta. Valmistaudumme työhaastatteluun ja suunnittelemme tulevaisuutta. Opiskelijan tarpeet ja ihmetyksen kohteet määräävät kulkemamme polun suunnan.

Opiskelemme yhteisöllisesti toinen toista kannustaen. Yhdeksän kuukauden aikana ehdimme tutustua toistemme arkeen ja elämään yksityiskohtaisesti. Alussa nuori oppii kertomaan itsestään ja harjoittelemaan asioimista. Koulutuksen lopussa keskustelemme yhteiskunnallisista teemoista ja opiskelijat oppivat ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteensä. Nuoret oppivat tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa Suomessa. Suomalaisen yhteiskunnan arvoihin ja tapoihin tutustuminen vaikuttaa nuorten ajatteluun. Nuoret oppivat vertailemaan asioita Suomessa ja kotimaassaan ja näkemään syitä ja seurauksia yhteisessä keskustelussa.

Muihin opiskelijoihin ja suomalaisiin ihmisiin tutustuminen on opiskelun kannalta välttämätöntä. Kielenoppimistehtävissä onnistuminen edellyttää vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa ja yhdessä toimimista. Haastattelemme ohikulkijoita ja eri ammattien edustajia sekä sovimme keskustelutreffejä eläkeläisryhmien kanssa. Teemme toiminnallisia tehtäviä eri asioimispaikoissa, kuten kirjastossa ja kierrätyskeskuksessa. Opiskelemme kieltä joka päivä yhteistoiminnallisesti vaihtuvissa pienryhmissä. Toisen ihmisen kuuntelemista harjoitellaan yhtä paljon kuin puhumista. Entistä opiskelijaani lainaten ”suomen kielen kurssi on paikka, jossa maailmankansalaiset yhdessä opiskelevat ja auttavat toinen toistaan”.

Koulutuksessa opiskelijat tutustuvat myös lähiympäristöön. Opettajat tukevat opiskelijaa itsenäiseen toimijuuteen erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Opettelemme toimimaan rohkeasti ja vastuullisesti niin luonnossa kuin rakennetussa ympäristössä. Opiskelijat tutustuvat uuden asuinpaikkansa ainutlaatuiseen luontoon ja jokamiehenoikeuksiin.

opiskelijoita kalliolla retkellä

Erilaisista kulttuureista tulleiden ihmisten elämäntarinoiden kuuleminen paljastaa elämän ainutlaatuisuuden. MANUssa opiskelleet nuoret osaavat nähdä maailman ongelmia ja ihmisen heikkouksia monesta eri näkökulmasta. Eri puolelta maailmaa tulevilla ihmisillä on paljon sanoittamatonta tietoa niin ilmastonmuutoksesta kuin siitä, miltä tuntuu jättää aiempien sukupolvien pommittama kotimaa, sen luonto ja yhteisö. Ympäristökatastrofeista ja rasismista saa monipuolisemman kuvan, kun luokkahuoneessa on ihmisiä 15 eri maasta. Yleensä opiskelijat kaipaavat kotimaahan jääneiden ihmisten lisäksi rakkaita paikkoja – rantoja, metsiä ja vuoria.

Kun alan puhua opiskelijoilleni hiilijalanjäljestä, tunnen itseni tyhmäksi. Vaatimattomasti elävät opiskelijani voisivat opettaa minulle paljon kiertotaloudesta, kohtuullisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oman keskeneräisyyden hyväksyminen on sivistymisprosessin välttämätön ehto. Opettajana minun ei tarvitse ulkoapäin sanoa, mikä on oikein ja arvokasta. Kuljen opiskelijoideni rinnalla samaa ekososiaalisen sivistymisen prosessia kohti kestävämpää elämäntapaa ja erilaisuutta hyväksyvää yhteiskuntaa. Elämän iloa hehkuvat, viisaat ja elämässä paljon kokeneet opiskelijani osaavat itse nähdä merkityksen asioissa ja etsiä yhdessä ratkaisuja tulevaisuuteen.

Teksti:
Leena Lempinen, suomi toisena kielenä -opettaja, Manu-koulutus

Kuvat:
Vaula Paunila, Manu-koulutuksen koordinaattori

Print Friendly, PDF & Email