Transformatiivinen eli uudistava oppiminen

Ekososiaalisen sivistyksen yhteydessä puhutaan usein transformatiivisesta eli uudistavasta oppimisesta. Sillä tarkoitetaan oppimista, joka muuttaa perustavanlaatuisesti käsityksiämme ihmisenä olemisesta ja suhteestamme ympäröivään todellisuuteen (O’Sullivan ym. 2003).

Transformatiiviseen oppimiseen tähtäävä pedagogiikka uudistaa ihmisen maailmasuhdetta ja mahdollistaa ekososiaalisen sivistyksen sekä yhteiskunnallisen muutoksen.

Uudistavan oppimisen pedagogiikka johdattelee tarkastelemaan kriittisesti todellisuutta, jossa elämme, ja ravistelee totuttuja ajatus- ja toimintamalleja. Se vaikuttaa meihin tunteen ja kehollisuuden kautta ja hyödyntää menetelmissä kokemuksellisuutta, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä yhdessä tekemistä.

 

O’Sullivan, E., Morrell, M., & O’Connor, M. A. (2002). Expanding the Boundaries of Transformative Learning. Essays on Theory and Practice. Palgrave, New York

Print Friendly, PDF & Email