Tulevaisuuskoulu på besök

Lärarna samt övrig personal i Espoon työväenopisto och Esbo Arbis var på fredagen den 15.11 bjudna till skolbänken i Tulevaisuuskoulu .

Otto Tähkäpää och Teija Peura från Tulevaisuuskoulu ledde en inspirerande och minnesvärd förmiddag. Vi fick en kort lärokurs om framtidsforskning och framtidstänkande. Vi lärde oss att det är för oss alla viktigt att utveckla våra färdigheter inom förutseende och framtidskunskap. 

Vi fick öva på framtidstänkande genom att fundera på hur våra liv kommer att se ut om hundra år. Vi skrev även recept för lärande i framtiden.

Print Friendly, PDF & Email