Transformativt lärande – lärarutbildning

Fredagen den 7 februari träffades en hel sal med lärare från Arbetarinstitutet Omnia och Esbo Arbetarinstitut i Hagalund för att fundera och diskutera om temat transformativt lärande. Professor Arto O. Salonen föreläste om transformativt (förnyelseinriktat) lärande inom vuxenutbildningen.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste tankarna i Salonens verkningsfulla och tankeväckande föreläsning:

Det finns ett samband mellan alla människor på jorden. Det är viktigt och aktuellt att förändra vårt sätt att tänka om att höja levnadsstandarden i riktning mot att höja livskvaliteten. Byggandet av det finländska välfärdssamhället är en enastående framgångssaga. Ändå går vi i pension i allt yngre åldrar på grund av depression, eftersom människor känner att de bara existerar för den ekonomiska tillväxten. Vi har fina kulisser, men pjäsen saknar intrig – vi behöver mening i livet och ett nytt slags lärande. Svaret på detta är transformativt lärande. Människan uppfattar sig själv som en del av ett övergripande system – en vävnad – och finner mening i tillvaron genom detta. Det viktiga är att handla, bli lösningsorienterad, och det enda sättet att göra detta är att vara människa. Vilka skäl har jag för min existens?

Hurdant skulle ett samhälle som stärker livets meningsfullhet och människors värdighet kunna vara?  Till exempel ett samhälle som eliminerar underprivilegiering, ökar barns välbefinnande och bygger upp ett bra samhälle för de äldre att leva i. Kan det vara så att meningen med bildning och utbildning är att sträva efter något ädlare, frågar Salonen.

Det är viktigt att känna sig värdefull eftersom man är född som människa (oförytterligt människovärde). Vill vi leva så att framtiden är nöjd med oss? Det är viktigt att utveckla det goda som finns i oss – även förmågan att vara människa.

Visste du? Varje kilometer som människorna går till fots ger samhället nytta till ett värde av 37 cent. Varje kilometer som färdas med bil åsamkar samhället skada till ett värde av 11 cent. Här möts egenintresset och vårt gemensamma bästa. Och detta kan vi endast uppnå om människan känner att hon är en del av en gemensam vävnad.

Hur ser vi på livet, vilken sorts tolkning av världen har vi? Tekniska medel ser till att det går fort, men människan visar vägen.

Planetariskt tänkande är en nödvändighet. Gnistan till det tänds genom att kombinera förnuft, känsla och fantasi. Grunden för ett blomstrande liv är immateriell, överflödande och tillgänglig för alla.

Redan under föreläsningen uppstod en livlig diskussion och många hade nya tankar i huvudet när de lämnade träffen för att fortsätta sin eftermiddag.

Text: Kristiina Santala, informatör

Bild: Tuula Alanko, utbildningschef

Print Friendly, PDF & Email