Eloseminaari 20.8.2019

20.8.2019 arrangerades det för tionde gången  Eloseminaari i Tapiola. Eloseminaari är en gemensam inledning av hösten för Nylands medborgarinstitut, och värden för seminariet byts årligen. Jubileumsårets seminarium hölls i Omnia, Espoon työväenopisto. Seminariets tema var hållbar utveckling.

Kuvituskuva. Eloseminaari yleisöä

Dagens inleddes med en hälsning av ledningen vid Omnia, Espoon työväenopisto. Miia Savaspuro talade om självstyrning. Erkka Laininen gick igenom betydelsen av Ekosocial bildning i undervisningen och Sari Laine från Sitra berättade om hållbar utveckling.

Kuvituskuva
Ote Erkka Lainisen esityksestä "Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus" Kuvassa teksti "Mistä tulevaisuuden koulutuksessa on kysymys: Osaamisesta ja taidoista vai sivistymisestä?"

Under eftermiddagen funderade deltagarna i grupper på hållbar utveckling och undervisning. Gruppernas resultat samlades till en prezi-presentation som du kan se här.

Print Friendly, PDF & Email