Pratstunder och ekosocial bildning

Juttu-tupa-verksamheten bygger på ett koncept som tagits fram av Hjärnförbundet rf och den har anordnats i kursform vid Esbo arbetarinstitut ända sedan 2011. Juttu-tupa-verksamheten är avsedd för personer med afasi till följd av en hjärnblödning eller stroke. Afasi medför olika slags svårigheter med att producera och förstå tal och med läsning och skrivning. Ofta har personerna också motoriska svårigheter som den cerebrovaskulära sjukdomen har orsakat, till exempel högersidig förlamning.

Juttu-tupa-gruppernas syfte är att främja delaktighet, förebygga social utslagning och att erbjuda möjligheter att kommunicera trots afasin. Växelverkan övas i en trygg miljö med hjälp av handledning och kamratstöd.

Ekosocial bildning som metatema

Förra hösten var den röda tråden i Juttu-tupa-verksamheten gemensamma aktiviteter och vi gjorde bland annat en film, dekorerade en tårta och spelade spel. Till vårterminen hör ofta temahelheten natur och miljö. Under tidigare år har vi behandlat frågor som plastfrihet, sopsortering och koldioxidavtryck. Eftertanke kring miljöfrågor och de egna valen samt delaktighet och sociala aktiviteter är alltså en viktig del av innehållet i Juttu-tupa-verksamheten.

Under våren har många nya tankar ur perspektivet för ekosocial bildning lyfts fram även inom Juttu-tupa-verksamheten. Redan i januari diskuterade vi coronaviruset som dök upp på nyheterna och lärde oss om virusens värld. Vi hade ingen aning om vad de kommande månaderna skulle föra med sig.

Corona tog oss online

När coronaviruset avbröt kontaktundervisningen beklagade jag framför allt att Juttu-tupa-verksamheten uteblev. Gruppträffarna är ett andningshål för många deltagare och den erbjuder viktiga sociala kontakter. Jag övervägde olika alternativ för att fortsätta kursen och när jag hörde exempel från andra Juttu-tupa-grupper i Finland, bestämde jag mig för att föreslå till gruppen att vi skulle fortsätta verksamheten online.

Juttu-tupa verkkotapaaminen

Juttu-tupa-träff online

Juttu-tupa i samarbetsrummet

Två av tre deltagare i Juttu-tupa-gruppen i Mäkkylä var redo att delta på distans, så jag skapade ett samarbetsrum där vi fortsatte kursen.

Fiilismittari, jossa hyviöiden avulla voi kertoa mikä on fiilis

Pulsmätare med emojin med vilka man kan berätta hur man mår

Vi använder pulsmätaren för att gå igenom hur alla har haft det.

Blackboard Collaborates funktioner stöder kommunikationen

Blackboard Collaborate visade sig vara ett utmärkt och tillräckligt enkelt verktyg för att träna på och delta i kommunikationen. Det var trevligt att se bekanta ansikten via videoförbindelsen. Vi tog ett steg i taget och kunde till slut vi göra nästan allt som vi hade kunnat göra i ett klassrum, i själva verket faktiskt till och med mer.

Kuvituskuva, Oma esine, Näytä valitsemasi esine muille ja kerro siitä.

Eftersom inte alla i gruppen kan producera tal eller skriva visade sig ritverktyget vara ett utmärkt hjälpmedel. Användaren kan rita med musen eller på mobila enheter med fingret för att visa/välja rätt alternativ bland det som visas. Handuppräckningsfunktionen gör det enkelt att svara utan ord. Alla ser varandras gester över videoförbindelsen. Vi spelade också Pictionary: jag gav ett ord i ett privat meddelande via chatten och sedan turades gruppen om med att rita och gissa.

Kuvituskuva, P-kirjain ruoka

Tack vare tekniken innebar det fysiska avstånd som coronaviruset tvingade oss till inte social isolering. Det har varit ett nöje att stödja delaktighet och social hållbarhet även online. Onlineträffarna har sparat resetid och taxikilometrar. Vi har sparat papper och utskrifter när whiteboarden är på internet. Vi har fått besöka många människors hem och träffa deras husdjur. Känslan av samhörighet har ökat. Genom att testa på något nytt har vi lärt oss nytt.

kuvituskuva, piirretty kerrostalo

Text och bilder:

Satu Luhtanen

Planeringsansvariglärare

Arbetarinstitutet, Omnia

Print Friendly, PDF & Email