Höstens Opeareena i Tapiola

Höstterminen inleddes traditionellt med opeareena för timlärare. Opeareena är ett forum där timlärare vid Espoon työväenopisto får information om aktuella teman samt träffar varandra.

I höst bestod Opeareena av olika kontroller där timlärarna fick information om institutets verksamhet samt undervisningsrelaterade teman. En av kontrollerna var kontrollen för ekosocial bildning och hållbar utveckling, där man med timlärarna gick igenom arbetarinstitutets mål för hållbar utveckling. Vid kontrollen samlade man även in timlärarnas kommentarer och tankar kring temat.https://www.facebook.com/458796124267920/posts/1457846641029525/

I timlärarnas svar lyftes särskilt teman i samband med välbefinnande, gemenskap, färdigheter samt digitalitet fram. Lärarna kände igen de olika delområdena inom hållbar utveckling i sin egen undervisning.

Kuvituskuva: työpajojen vastauksien yhteenveto mindmappina
Print Friendly, PDF & Email