Fältkurser i arkeologi öppnar nya möjligheter till ansvarsfullt tänkande och vetenskapligt lärande

Vi är alla en del av naturen, miljön och historien omkring oss. Historien har lämnat spår i landskapet men för många av oss är spåren för obetydliga eller svårbegripbara för att ses. Ändå är vår näromgivning full av fornlämningar som om vi ser efter noga kan ge oss en liknande inblick i vår plats i historien och kosmos som stjärnorna på natthimlen.

I många arbetar- och medborgarinstitut och i skolor erbjuds numera möjligheter att delta i fältkurser i arkeologi. Kursledarna är arkeologer med specialinriktning på att förmedla vetenskap till den stora allmänheten.  Esbo Arbetarinstitut var något av en pionjär i huvudstadsregionen och arrangerade fältkurser i arkeologi redan i början på 1990-talet.

Tröskeln till att kunna delta i utgrävningarna har hållits så låg som möjligt. Vem som helst kan delta, ingen förhandskunskap om arkeologi krävs och barn kan delta i sällskap av en vuxen person. Utgrävningskurserna är populära och maximiantalet deltagare nås ofta redan ett halvår före nästa sommars utgrävningar. Så även i år där utgrävningskursen 2021 blev fullbokad redan i november 2020.

Bild 1. Även barn kan delta i utgrävningskurserna. Foto Jan Fast.

Under utgrävningarna som arrangeras på fyndrika stenåldersboplatser får besökarna uppleva arkeologens arbete med egna händer. Stenåldersfynd som återser dagsljuset efter att ha tillbringat tusentals av år i jorden får upphittaren att blicka tillbaka i tiden och se sig själv som en del av historien och den evigt föränderliga miljön.

Bild 2. En krukskärva från stenåldern ser dagsljuset efter 6000 år i jorden. Foto Jan Fast.

Tankar om stenåldersmänniskans liv vid de forna havsstränderna som på grund av landhöjningen förvandlats till böljande sädesfält och skogssluttningar dryftas i samtal under kaffe och matpauserna. Oron för den snabba förstörelsen av fornlämningar på grund av modernt skogsbruk, grustäkter och väg- och höghusbyggen känns plötsligt väldigt konkret.

Bild 3. En stenåldersboplats grävs ut i Köklax inför ett förestående höghusbygge. Foto Jan Fast.

Den sista utgrävningsdagen fylls grävningsområdet igen och området återställs till samma tillstånd som före utgrävningsarbete påbörjades. Vid behov görs också arbeten vars syfte är att skydda stenåldersboplatsen för förstörelse i framtiden. Arbetet kan ses som minst lika viktigt som själva utgrävningen och ger kursdeltagarna en känsla av att i praktiken ha gjort något för att bevara platsen för framtiden

Bild. 4. Grävningsarbetet på en av Esbo Arbis utgrävningskurser håller på att avslutas. Foto Marjo Karppanen.

Print Friendly, PDF & Email