Projektsida

Utbildningsstyrelsen beviljade Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitutet i maj Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för det gemensamma projektet “Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”. Projektet pågår till slutet av år 2020.

Syftet med projektet är att skapa en gemensam insikt om vad ekosocial bildning är i arbetarinstitutets vardag och hur det syns i det dagliga arbetet, samt öka personalens kunnande inom hållbar utveckling. Därtill skapar man inom projektet en modell för introduktion till hjälp för att göra ekosocial till en del av institutets vardag. Modellen byggs som ett resultat av gemensamt utvecklingsarbete inom projektet. Tillvägagångssätten för hållbar utveckling är redan bekanta för de flesta inom institutets personal, men det krävs ännu gemensam utvecklingsinsats för att de ska bli till en del av vardagen.

 Temat är aktuellt, då 62 procent av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot, som genast och på alla sätt bör bekämpas (Energiindustrin 2018). Stoppandet av klimatförändringen är ett av målen i FN:s aktionsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, och dessa bör uppnås senast år 2030.

Med hjälp förståelse av ekosocial bildning kan personalen bättre ta hänsyn till hållbar utveckling på ett helhetsomfattande sätt i sitt eget arbete och i utbildningsutbudet. Våra arbetsgemenskaper bygger en hållbar framtid tillsammans.

 Tilläggsinformation:
 FN:s Agenda 2030: https://um.fi/agenda-2030-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling  

Hållbar utveckling i Esbo: https://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Hallbar_utveckling 

Espoon työväenopistos webbplats: https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/hankkeet/osaamisen-kehittaminen/ekososiaalinen-sivistys-osana-kansalaisopiston

Bekanta dig med vår kursverksamhet ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email