Ekosocial bildning – mot ett gott liv


Vad annat kan ett gott liv innebära än höjande av den materiella livsstilen?Människan vill uppnå det goda – och ännu bättre och mer av det. Vi har redan allt som behövs för ett gott liv, men med den nuvarande konsumtionen kan man inte garantera samma levnadsstandard för de kommande generationerna. Naturresurserna är begränsade och vi är redan vid hållbarhetens gränser.

Arto O. Salo, docent inom hållbar utveckling, föreslår ekosocial bildning med en vidare förståelse av välbefinnande. Utgångspunkterna för ett gott liv är enkla: bevarande av livets ekologiska grund alltså en levnadsstark natur och en upplevelse av att livet är betydelsefullt.

Salonen jämför människans liv med ett skådespel. I vår teater har vi vackra kulisser, men intrigen saknas, det som gör livet värt att leva.

Salonen skriver i : “De saker som gör livet värt att leva, är immateriella. Det är dem vi har brist på, trots att de kunde man öka ut i oändlighet. Med outtömliga saker skriver man intrigen till ett ädelt liv. Man övergår från nödtorft till överflöd.”
https://www.opettaja.fi/kolumnit-ja-pakinat/naytelman-kulissit-on-mutta-juonta-ei/

Gränser finns inte då vi ökar på mängden glädje, kärlek, gemenskap och delaktighet. Livet är rikt, då när jag känner att jag är uppskattad och betyder något för andra människor. Förändringen börjar från var och en av oss.

Vi i Omnia Espoon työväenopisto och Esbo Arbis vill delta i förändringen. Vi styrs till det även av lagen, som säger att medborgarinstitutens uppgift är att anordna utbildning som främjar människans välbefinnande och hållbar utveckling (lagen om fritt bildningsarbete).

Med hjälp av EKOSOS-projektet gör vi den ekosociala bildningens värderingar till en del av våra arbetsgemenskaper. På dessa sidor kan du bekanta dig med vår verksamhet och delta i skapandet av en hållbar framtid.

Bekanta dig med vår kursverksamhet ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email