Ekosocial bildning – principer

Personalen i Omnia Espoon työväenopisto och Esbo arbis har under hösten 2019  definierat vad ekosocial bildning innebär i våra institut. Utgående från det arbetet skapades principerna för arbetarinstitutets ekosociala bildning för åren 2020–2025. 

SYSTEMISKT TÄNKANDE
 Vi främjar kreativt och kritiskt tänkande. 
 Vi inkluderar innehåll som stöder hållbar framtid i vår undervisning. 
 Vi förstärker medborgerlig kompetens och samhällelig påverkan.
Vi beaktar ekologisk, social och kulturell hållbarhet i vår verksamhet.

ANSVARIGHETINTERPERSONELLT SAMSPELMÅTTLIGHET
Vi tar i beaktande världens begränsade resurser i vår undervisning och övriga verksamhet.  Vi främjar ett tolerant och jämlikt kollegium.  Vi undviker spill i all vår verksamhet.
Vi betonar ursprung, hållfasthet och flexibla användningssätt i upphandlingsdirektiven.   Vi skapar möjligheter för möten mellan olika slags människor och kulturer.Vi prioriterar samanvändning av utrymmen och utrustning över gränserna för ansvarsområden.
Vi agerar som exempel för studerande.Vi stöder samhörighet, gemensamt lärande och integration.Vi gör inköp baserat på verkliga behov.  
Vi erbjuder undervisning på platser som är belägna längs kommunala trafikförbindelser.Vi tar hänsyn till gruppbildning och olika slags studerande i vår undervisning.Vi inser var och ens eget ansvar för måttlighet i vardagens gärningar och val.

Bekanta dig med vår kursverksamhet ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email