Ekosocial bildning- ett värdeval

I Omnia Espoon työväenopistossa och Esbo arbis har man under hösten 2019 inom personalen definierat vad ekosocial bildning innebär hos oss i arbetarinstitutet. Materialen från workshoparna samlades in på en padlet-vägg där de anställda kunde kommentera värdena.

Som resultat fick vi 16 värden med vilka vi kan utföra gärningar samt tillvägagångssätt som främjar hållbar framtid i våra institut.

Principerna för ekosocial bildning hittar du här.

Kuvituskuva. kuvakaappaus Padlet -seinästä

Tulevaisuuskoulu på besök

kuvituskuva. Tulevaisuuskoulu logo

Lärarna samt övrig personal i Espoon työväenopisto och Esbo Arbis var på fredagen den 15.11 bjudna till skolbänken i Tulevaisuuskoulu .

Otto Tähkäpää och Teija Peura från Tulevaisuuskoulu ledde en inspirerande och minnesvärd förmiddag. Vi fick en kort lärokurs om framtidsforskning och framtidstänkande. Vi lärde oss att det är för oss alla viktigt att utveckla våra färdigheter inom förutseende och framtidskunskap. 

Vi fick öva på framtidstänkande genom att fundera på hur våra liv kommer att se ut om hundra år. Vi skrev även recept för lärande i framtiden.

Höstens Opeareena i Tapiola

Kuvituskuva Omena

Höstterminen inleddes traditionellt med opeareena för timlärare. Opeareena är ett forum där timlärare vid Espoon työväenopisto får information om aktuella teman samt träffar varandra.

I höst bestod Opeareena av olika kontroller där timlärarna fick information om institutets verksamhet samt undervisningsrelaterade teman. En av kontrollerna var kontrollen för ekosocial bildning och hållbar utveckling, där man med timlärarna gick igenom arbetarinstitutets mål för hållbar utveckling. Vid kontrollen samlade man även in timlärarnas kommentarer och tankar kring temat.

I timlärarnas svar lyftes särskilt teman i samband med välbefinnande, gemenskap, färdigheter samt digitalitet fram. Lärarna kände igen de olika delområdena inom hållbar utveckling i sin egen undervisning.

Kuvituskuva: työpajojen vastauksien yhteenveto mindmappina