Saavutettavuusseloste

Tämä on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ekosivistys.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste.

Saavutettavuusseloste koskee palvelua https://ekosivistys.fi, joka on laadittu 12.9.2020.

ekosivistys.fi-sivusto julkaistiin vuonna 2020.

ekosivistys.fi-verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty noudattamaan saavutettavuusperiaatteita kansainvälistä WCAG 2.1 -ohjeistusta mukaillen AA-tasoon. Työtä ja kehitystä jatketaan edelleen.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.  Havaitsimme sivuston saavutettavuudessa epäkohtia käyttäessämme mm. Wave­-työkalua ja W3C- validaattoria.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelu ekosivistys.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Seuraavassa käydään läpi, mitkä saavutettavuusvaatimukset eivät täysin täyty sivustolla.

Ei-saavutettava sisältö

Kehittämiskohteitamme ovat muun muassa:

  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien elementit ja liitetiedostojen sisältö eivät vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia lukemisen järjestyksen osalta.
  • Valikoiden (menujen) ja/tai linkkien toimivuutta näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla on kehitettävä.
  • Käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei aina voida selvittää ohjelmallisesti.
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista, koska sisältö ei ole Omnian hallinnassa.
  • Sivuston värit ja kontrastit eivät ole kaikille saavutettavia.
  • Tekstin ja taustan tai visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun sisällön saavutettavuutta kouluttamalla ja ohjeistamalla päivittäjiä saavutettavan sisällön tuottamisessa verkkopalveluun.

Tarvittaessa: Sivuston videot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan verkkosivuston vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse muokata takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Sivustolla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Ekososiaalinen sivistys -hanke.

Voit lähettää palautetta sivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään: saavutettavuus@omnia.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Print Friendly, PDF & Email