Kestävän kehityksen sertifikaatti

Espoon työväenopisto ja Esbo arbis saivat syksyllä 2014 OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatit. Sertifikaatit päivitettiin syksyllä 2018.

Espoon kaupunki on nimetty yhdeksi YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman kehittäjäkaupungiksi. Kesällä tehdyn päätöksen mukaan kehitystyön tavoitteena on saavuttaa vuodelle 2030 asetetut kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä. Vastuuaihioina ja siten kehityskohteina Espoolle ovat erityisesti innovaatiot, oppiminen ja koulutus. Tutustu Espoon kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan tästä.

Espoon kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden aiennettu saavuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön. Tehtävän hengessä kaikessa toiminnassa ja erityisesti opetuksessa painotetaan kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämistä ja saavuttamista. Tavoitteille asetetaan mittarit ja tulosten kehitystä seurataan. Tutustu täältä Omnian strategiaan.

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email