Toiminnan askeleet

Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus ovat ajankohtaisia teemoja, sillä 62 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jota pitäisi ryhtyä torjumaan välittömästi ja kaikin keinoin (Energiateollisuus 2018).

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteista. Agenda 2030 sisältää 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Ekososiaalisen sivistyskäsityksen avulla henkilökunta pystyy ottamaan kestävän kehityksen näkökulmat kokonaisvaltaisemmin huomioon omassa työssään ja opetustarjonnassa. Työyhteisöissä kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä.

 YK Agenda 2030: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email