Hanke

Espoon työväenopisto ja Esbo Arbetarinstitutet saivat toukokuussa Opetushallitukselta Laatu- ja kehittämisavustusta yhteishankkeeseen: Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopisto toimintaa. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys, mitä ekososiaalinen sivistys on työväenopistojen arjessa, miten se näkyy päivittäisessä työssä sekä lisätä henkilöstön kestävän kehityksen osaamista. Lisäksi hankkeessa luodaan perehdytyksen toimintamalli, jonka avulla ekososiaalinen sivistys jalkautetaan osaksi opiston arkea. Toimintamalli rakentuu hankkeen aikana yhteisen kehittämisen tuloksena. Kestävän kehityksen toimintatavat ovat suurimmalle osalle opistojen henkilökuntaa jo tuttuja, mutta toimintatapojen omaksuminen osaksi arkea vaatii vielä yhteistä kehittämistä.

Aihe on ajankohtainen, sillä 62 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jota pitäisi ryhtyä torjumaan välittömästi ja kaikin keinoin (Energiateollisuus 2018). Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteista. Agenda 2030 sisältää 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ekososiaalisen sivistyskäsityksen avulla henkilökunta pystyy ottamaan kestävän kehityksen näkökulmat kokonaisvaltaisemmin huomioon omassa työssään ja opetustarjonnassa. Työyhteisömme rakentavat kestävää tulevaisuutta yhdessä.

Lisätietoa:
Omnia Espoon työväenopisto, hankesivu omnia.fi

 YK Agenda 2030: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Hållbar utveckling i EsboKestävä Espoo -kehitysohjelma: https://www.espoo.fi/kestavaespoo

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi