Ekososiaalisen sivistyksen periaatteet

Omniassa Espoon työväenopiston ja Esbo arbiksen henkilökunnat ovat syksyn 2019 aikana määritelleet, mitä ekososiaalinen sivistys tarkoittaa opistoissamme. Työn pohjalta luotiin työväenopiston ekososiaalisen sivistyksen periaatteet vuosille 2020–2025. 

SYSTEEMINEN AJATTELU
Edistämme luovaa ja kriittistä ajattelua
Sisällytämme opetukseemme kestävää tulevaisuutta tukevia sisältöjä
Vahvistamme kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista vaikuttamista
Huomioimme toiminnassa ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kultturisen kestävyyden
VASTUULLISUUSIHMISTEN VÄLISYYSKOHTUULLISUUS
Otamme huomioon maapallon rajalliset resurssit opetuksessa ja muussa toiminnassamme. Edistämme suvaitsevaa ja tasa-arvoista työyhteisöä. Vältämme kaikessa toiminnassa hävikkiä.
Painotamme hankintaperusteissa alkuperää, kestävyyttä ja monikäyttöisyyttä. Luomme mahdollisuuksia erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamiseen. Suosimme tilojen ja välineiden yhteiskäyttöä yli vastuualuerajojen.
Toimimme esimerkkinä oppijoille.Tuemme yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista ja kotoutumista. Teemme todellisiin tarpeisiin perustuvia hankintoja.
Tarjoamme opetusta opetuspaikoissa, jotka ovat julkisten kulkuyhteyksien varrella. Huomioimme opetuksessa ryhmäytymisen ja erilaiset oppijat.Tiedostamme jokaisen oman vastuun kohtuullisuudesta arjen teoissa ja valinnoissa.

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi