Ekososiaalinen sivistys

Arto O. Salonen vertaa ihmisen elämää näytelmään. Teatterissamme on komeat kulissit, mutta juoni puuttuu, se mikä tekee elämästä elämisen arvoista.

”Ne asiat, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista, ovat aineettomia. Niistä meillä on pula, vaikka niitä voitaisiin lisätä loputtomasti. Ehtymättömillä asioilla kirjoitetaan ylevän elämän juoni. Siirrytään niukkuudesta runsauteen.”-opettaja.fi

Rajat eivät tule vastaan, kun lisäämme iloa, rakkautta, yhteisyyttä ja osallisuutta. Elämä on rikasta, kun minulla on tunne, että minua arvostetaan ja minulla on merkitystä toisille ihmisille. Muutos lähtee meistä kaikista.

Oman toiminnan vaikutusten ymmärtämisestä seuraa vastuuntunnon herääminen. Arto O. Salonen sanoo: ”Ekososiaalisesti sivistynyt kansalainen ymmärtää oman toimintansa vaikutukset muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan niin lähellä kuin kaukanakin. Hän myös toimii ymmärryksensä mukaan myötätuntoisesti ja osallisuutta edistäen.” (artosalonen.com)   

Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen jakaa tulevaisuustavoitteen, jonka OKKA-säätiö kiteyttää näin: turvataan hyvän elämän edellytykset yhden maapallon rajoissa nykyisille ihmisille ja tuleville sukupolville sekä eliökunnalle (koulujaympäristö.fi). 

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email