Ekososiaalinen sivistys työyhteisössä

Yhtenä Espoon työväenopiston ja Esbo Arbiksen Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopiston toimintaa- hankkeen (EKOSOS) tavoitteena oli ekososiaalisen sivistyksen perehdyttämisen toimintamallin luominen opistoihin sekä perehdytysmateriaalin rakentaminen opistojen henkilökunnalle. Perehdytysmateriaalit luotiin syksyllä 2020 ja ne laadittiin suurimmalta osin verkkoon.

Laajin perehdytysmateriaali ekososiaalisesta sivistyksestä laadittiin Prezi-alustaa hyödyntäen sekä suomeksi että ruotsiksi. Materiaali lähtee liikkeelle introsta (Arto Salosen lyhyt video Ekososiaalisesta sivistyksestä) ja etenee kestävän kehityksen periaatteista uudistavaan oppimiseen sekä ekososiaaliseen sivistyksen käsitteeseen ja ekososiaalisen sivistyksen periaatteisiin. Perehdytysmateriaalissa tavoitteena on lisätä työntekijöiden ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen osaamista sekä herätellä omaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan työssä.

Kuva 1. Ekososiaalisen sivistyksen suomenkielisen perehdytysmateriaalin aloitussivu Prezissa, josta pääsee sisälle alasivuihin otsikoiden kautta.

Yhtenä osana on virtuaalinen KEKE-kävely Omnia Espoon työväenopiston Tapiolan toimipisteestä (Itätuulenpiha 1). Kestävän kehityksen kävely opastaa henkilöstöä tekemään kestäviä ratkaisuja työpäivän aikana omassa toimipisteessään. Pohjana hyödynnettiin  ThingLink-verkkosovellusta (ks. Kuva 2).

Kuva 2. Kuvakaappaus virtuaalisesta KEKE-kävelystä ThingLink-verkkosovelluksessa.

Ideana oli luoda helposti lähestyttävä, saavutettava, visuaalinen ja yksilön omaa ajattelua herättelevä kokonaisuus, jonka avulla henkilö voi pohtia omaa toimintaansa työpaikalla kestävän kehityksen näkökulmasta. Tilasta toiseen liikutaan vihreillä nuolilla. Tiloja on toimipisteen eri kerroksissa: aulatilat, kahvio ja ruokala, henkilökunnan taukotilat ja eri luokkia ja käytäviä. Eri tiloista löytyy esimerkiksi tilan äänimaisemaa, lisätietoa tarjoavia infotageja, linkkejä erilaisiin artikkeleihin ja julkaisuihin sekä keltaisilla tähdillä merkittyjä ”KEKE-haasteita”, jotka antavat helppoja vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen työpaikalla (ks. Kuva 3).

Kuva 3. Esimerkki KEKE-haasteesta, joita löytyy keltaisten tähtien alta.

Teksti ja kuvat:

Sanna Kauppila
EKOSOS-hankkeen koordinaattori

Print Friendly, PDF & Email