Ekososiaalinen sivistys kansalaisopistossa

Systeemistä ajattelua kannattaa opettaa kaikissa oppiaineissa tarkastelemalla kokonaisuuksia ja pohtimalla yhdessä syitä ja seurauksia silloinkin, kun vastaukset eivät ole helppoja tai tiedot ovat ristiriitaisia.

Vaateompelukurssilla voidaan tutustua kankaan tuotantoketjuun. Kielikurssilla luettavaksi voi valita vaikkapa tekstin, joka käsittelee matkailua ja sen vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Vastuullisuuteen voidaan herätellä kaikilla kursseilla tekemällä vastuullisia opetusmateriaalihankintoja ja avaamalla hankintojen perusteita opetustilanteessa. Kokonaisia kursseja voi suunnitella vastuullisuuden tai kohtuullisuuden näkökulmasta, esimerkiksi luonnon monipuolisuutta edistävää pihanhoitoa tai kierrätysmateriaaleista askartelua.

Ihmistenvälisyyttä opitaan parhaiten ihmisten kanssa. Yhdessä tekeminen, itsensä toteuttaminen ja kokemus toisten arvostuksesta lisäävät elämän merkityksellisyyttä. Kun opettaja tukee ryhmän toimivaa ja tasavertaista vuorovaikutusta, hän voi tietoisesti sanoittaa pedagogista toimintaansa. Se edistää yhteistä ymmärrystä siitä, että meillä kaikilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi niin luokassa kuin yhteiskunnassa.

 

Lisää aiheesta: https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/kestavan-tulevaisuuden-indikaattoreiden-taustamateriaali/ekososiaalinen-sivistys-kestavan-tulevaisuuden-rakentajana/

Print Friendly, PDF & Email