EKOSOS-hanke (2019-2020)

Espoon työväenopisto ja Esbo Arbetarinstitutet saivat toukokuussa Opetushallitukselta Laatu- ja kehittämisavustusta yhteishankkeeseen: Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopisto toimintaa. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys, mitä ekososiaalinen sivistys on työväenopistojen arjessa, miten se näkyy päivittäisessä työssä sekä lisätä henkilöstön kestävän kehityksen osaamista. Lisäksi hankkeessa luodaan perehdytyksen toimintamalli, jonka avulla ekososiaalinen sivistys jalkautetaan osaksi opiston arkea. Toimintamalli rakentuu hankkeen aikana yhteisen kehittämisen tuloksena. Kestävän kehityksen toimintatavat ovat suurimmalle osalle opistojen henkilökuntaa jo tuttuja, mutta toimintatapojen omaksuminen osaksi arkea vaatii vielä yhteistä kehittämistä.

 

Print Friendly, PDF & Email