Kestävää tulevaisuutta metsästämässä

kuvituskuva

Joulukuussa 2020 päättyi Omnia Espoon työväenopiston ja Esbo Arbiksen yhteinen hanke ”Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopiston toimintaa”. Kipinä hankerahoituksen hakemiseen syntyi tarpeesta konkretisoida kestävän kehityksen toimintatapoja työyhteisössä sekä sitouttaa tuntiopettajia kestävään toimintaan. Rahoitusta haettiin opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksista. Rahoitus saatiin ja hanke käynnistettiin keväällä 2019 ja sen tavoitteena oli perehdyttää opistojen henkilökuntaa ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen.

Jatka lukemista ”Kestävää tulevaisuutta metsästämässä”

Ekososiaalisen sivistyksen arvot maahanmuuttajanuorten koulutuksessa

opiskelijoita kalliolla retkellä

Maahanmuuttajanuorten koulutuksessa (MANU) Omniassa opiskellaan suomea suomeksi 24 tuntia viikossa. Opetusryhmään kuuluu kaksi suomen kielen opettajaa, sosiaalityöntekijä ja opinto-ohjaaja. Opiskelijat jaetaan kahteen eri ryhmään taitotason perusteella, mutta ryhmät työskentelevät usein myös yhdessä. Koulutuksessa opiskellaan suomen kielen lisäksi yhteiskuntatietoa. Opiskelijat saavat yhdeksän kuukauden aikana paljon tukea arjen hyvinvointiin.

Jatka lukemista ”Ekososiaalisen sivistyksen arvot maahanmuuttajanuorten koulutuksessa”

Kulttuurinen kestävyys – Mitä taidekasvatus voi kasvattaa ihmisessä?

Lausuntataiteilija ja näyttelijä Inkeri Kivimäki toimii Espoon työväenopistossa tuntiopettajana. Alla hänen henkilökohtainen tarinansa kulttuurin merkityksestä ihmiselle sekä siitä miten kulttuuri kiertää sukupolvilta toisille. Tekstissä valoitetaan myös taidekasvatuksen merkitystä opettajan omakohtaisen kokemuksen kautta.

Kirjoittamiseni motiivi on säilyttää kosketuspintaa elettyyn elämään ja lisätä luottamustani tulevaan. Luottamus tarkoittaa myös vapautta, vapautta elämään, jossa kukaan toinen ei tiedä paremmin, mikä minulle on parasta.

Jatka lukemista ”Kulttuurinen kestävyys – Mitä taidekasvatus voi kasvattaa ihmisessä?”

Liiku ja voi hyvin – kohti ekososiaalista sivistystä!

Kuvituskuva

Olemme Espoon työväenopiston liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ainealueella heränneet uuteen ekososiaaliseen ajattelemisen tapaan ja ymmärrämme olevamme keskellä suurta toimintakulttuurin muutosta. Tavoitteenamme on, että ekososiaalista sivistystä määrittävät käsitteet, vastuullisuus, kohtuullisuus, systeeminen maailmansuhde ja ihmistenvälisyys sekä ekologinen ja sosiaalinen arvoperusta, ohjaisivat ainealueemme toiminnan suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä. Huomioimalla ja tarkastelemalla ainealueemme toiminnan vaikutuksia ihmisen ja luonnon suhteeseen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja vastuullisen käyttäytymisen lisääntymiseen, voimme kehittää ja muuttaa toimintaamme yksilö- ja organisaatiotasolla kohti ekososiaalisen sivistyksen mukaista toimintatapaa.

Jatka lukemista ”Liiku ja voi hyvin – kohti ekososiaalista sivistystä!”

Hyvää oloa ja mielenrauhaa käsitöistä

Kuvassa Aija ROuhiainen

Käsitöiden teko tuo hyvää oloa, elämyksiä ja kädentaitojen osaamista. Käsitöiden opetus lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta omiin kykyihin. Kurssitoiminta antaa mahdollisuuden kohtaamiselle ja luo sosiaalisia verkostoja.

Nämä ovat asioita, jotka tekevät elämisestä elämisen arvoista ja joiden vahvistaminen lisää kokemuksiamme hyvästä elämästä loputtomasti.

Jatka lukemista ”Hyvää oloa ja mielenrauhaa käsitöistä”

Kulttuurinen silta kestävään tulevaisuuteen

Kulttuurinen kestävyys teatteri -ja kirjallisuusaineissa Espoon työväenopistossa

Sukupolvien ketju

Me olemme menneisyys, me olemme nykyisyys, me olemme tulevaisuus. Me olemme luja sidos sukupolvien ketjussa.
Meidät on asetettu paljon vartijaksi. Kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen sukupolvilta toisille on osa kulttuurista kestävää kehitystä, osa historiallista jatkumoa.
Herkistyen, tarkkaavaisesti on luettava ihmiskunnan julma historia, jotta voisimme oppia menneestä
ja suitsia vääryyksiä.

Jatka lukemista ”Kulttuurinen silta kestävään tulevaisuuteen”

Juttu-tupa ja ekososiaalinen sivistys

Juttu-tupa logo

Aivoliiton konseptiin perustuvaa Juttu-tupa -toimintaa on järjestetty kurssimuotoisena Espoon työväenopistossa jo vuodesta 2011 alkaen. Juttu-tupa on tarkoitettu henkilöille, joilla on aivoverenvuodon tai aivoinfarktin aiheuttama afasia. Afasiaan liittyy erilaiset puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Usein henkilöillä on myös aivoverenkiertohäiriön mukanaan tuomia motorisia vaikeuksia, esimerkiksi oikean puolen halvaus.

Jatka lukemista ”Juttu-tupa ja ekososiaalinen sivistys”

Kohti parempaa huomista – kotitalousopetus ja ekososiaalinen sivistys

Kuvituskuva, kidneypapuja

Viime syksyn Eloseminaarissa (20.8.2019) OKKA-säätiön Erkka Laininen kysyi Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus -luennollaan: ”Mistä tulevaisuuden koulutuksesta on kysymys – osaamisesta ja taidoista vai sivistymisestä?” Kysymys oli mielestäni keskeinen, ja kotitalouden tuntiopettajana aloin pohtia, kuinka itse vastaisin tähän omalta osaltani. Kotitalousopetuksen lähtökohtana nähdään helposti kotitalousosaamisen ja -taitojen opettaminen kurssilaisille, mutta miten sivistys näkyy kotitalousopetuksessa?

Jatka lukemista ”Kohti parempaa huomista – kotitalousopetus ja ekososiaalinen sivistys”

Tulevaisuuskoulu vierailulla

kuvituskuva. Tulevaisuuskoulu logo

Espoon työväenopiston ja Esbo Arbiksen opettajat sekä muu henkilökunta oli perjantaina 15.11.2019 kutsuttu koulun penkille Tulevaisuuskouluun .

Tulevaisuuskoulun Otto Tähkäpää ja Teija Peura vetivät innostavan ja mieleenpainuvan aamupäivän. Saimme lyhyen oppimäärän tulevaisuuden tutkimuksesta ja tulevaisuusajattelusta. Opimme, että ennakointi- ja tulevaisuustaitojen kehittäminen on meille kaikille tärkeää.

Jatka lukemista ”Tulevaisuuskoulu vierailulla”

Syksyn Opeareena Tapiolassa

Kuvituskuva Omena

Syyslukukausi aloitettiin perinteisellä tuntiopettajien opeareenalla. Opeareena on Espoon työväenopiston tuntiopettajien foorumi, jossa opettajat saavat tietoa ajankohtaisista asioista sekä tapaavat toisiaan.

Tänä syksynä Opeareena muodostui erilaisista rasteista, joilla tuntiopettajat saivat tietoa opiston toiminnasta sekä opetukseen liittyvistä asioista. Yksi rasteista oli ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen rasti, jossa tuntiopettajien kanssa käytiin läpi työväenopiston kestävän tulevaisuuden tavoitteet. Rastilla myös kerättiin tuntiopettajien kommentteja ja ajatuksia aiheesta.

Jatka lukemista ”Syksyn Opeareena Tapiolassa”