Ekososiaalinen sivistys – kohti hyvää elämää!

Ihminen tahtoo hyvää – aina vain parempaa ja enemmän. Meillä on jo kaikkea, mitä tarvitaan mukavaan elämään, mutta nykyisellä kulutuksella ei voida taata samaa elintasoa tuleville sukupolville. Luonnonvarat ovat rajalliset ja kestävyyden rajoja kolkutellaan jo.

Mitä muuta hyvä elämä voisi olla kuin aineellisen elintason kasvattamista?

Kestävän kehityksen dosentti Arto O. Salonen tarjoaa ratkaisuksi ekososiaalista sivistystä. Hyvän elämän lähtökohdat ovat yksinkertaiset: elämän ekologisen perustan eli elinvoimaisen luonnon säilyttäminen ja kokemus elämämme merkityksellisyydestä.

Salonen vertaa ihmisen elämää näytelmään. Teatterissamme on komeat kulissit, mutta juoni puuttuu, se mikä tekee elämästä elämisen arvoista.

 ”Ne asiat, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista, ovat aineettomia. Niistä meillä on pula, vaikka niitä voitaisiin lisätä loputtomasti. Ehtymättömillä asioilla kirjoitetaan ylevän elämän juoni. Siirrytään niukkuudesta runsauteen.”-opettaja.fi

Rajat eivät tule vastaan, kun lisäämme iloa, rakkautta, yhteisyyttä ja osallisuutta. Elämä on rikasta, kun minulla on tunne, että minua arvostetaan ja minulla on merkitystä toisille ihmisille. Muutos lähtee meistä kaikista.

Me Omnia Espoon työväenopistossa sekä Esbo Arbiksessa haluamme olla mukana muutoksessa. Tehtävään meitä ohjaa myös laki, jonka mukaan kansalaisopistojen tehtävä on järjestää ihmisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää koulutusta (laki vapaasta sivistystyöstä).

Ekososiaalinen sivistys osana kansalaisopiston toimintaa-hankkeen (EKOSOS) avulla jalkautamme ekososiaalisen sivistyksen arvomaailman osaksi työyhteisöjämme. Näillä sivuilla pääset tutustumaan toimintaamme ja tulemaan mukaan tekemään kestävää tulevaisuutta.

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi