Ekososiaalinen sivistys – kohti hyvää elämää!


Mitä muuta hyvä elämä voisi olla kuin aineellisen elintason kasvattamista?Ihminen tahtoo hyvää – aina vain parempaa ja enemmän. Meillä on jo kaikkea, mitä tarvitaan mukavaan elämään, mutta nykyisellä kulutuksella ei voida taata samaa elintasoa tuleville sukupolville. Luonnonvarat ovat rajalliset ja kestävyyden rajoja kolkutellaan jo.

Kestävän kehityksen dosentti Arto O. Salonen tarjoaa ratkaisuksi ekososiaalista sivistystä. Hyvän elämän lähtökohdat ovat yksinkertaiset: elämän ekologisen perustan eli elinvoimaisen luonnon säilyttäminen ja kokemus elämämme merkityksellisyydestä.

Muutos lähtee meistä kaikista. Me Omnia Espoon työväenopistossa sekä Esbo Arbiksessa haluamme olla mukana muutoksessa. Tehtävään meitä ohjaa myös laki, jonka mukaan kansalaisopistojen tehtävä on järjestää ihmisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävää koulutusta (laki vapaasta sivistystyöstä).

Tutustu kurssitoimintaamme ilmonet.fi

Print Friendly, PDF & Email

Viimeisimmät artikkelit


Print Friendly, PDF & Email